Slam, aflejringer og rodindtrængning er ofte årsagen til kloakproblemer. KloMur ApS tilbyder spuling og fræsning som en hurtig og enkel løsning.

Ved spuling kan man ofte løse de fleste tilstoppelser, hvis det skyldes blokerende/indtrængende rødder, er der typisk behov for at fræse dem væk.

En TV inspektion vil vise, om der er aflejringer eller rødder i kloakledningerne.

Højtryksspuling af kloakledningerne fjerner aflejringer, mindre trærødder og andet. Ved rensningen fjernes der især slam og sand, som hæmmer vandgennemstrømningen.